Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на медицински консумативи след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД. „

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-06 09:58:38
№ 20150206PQsD2192104

Описание:

„Доставка на медицински консумативи след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД.

 


ПубликацияДата
Документация за участие 2015-02-09 10:00:00
Разяснение 2015-02-19 10:00:00
Разяснение 2015-02-25 11:00:00
Разяснение 2015-02-27 14:00:00
Протокол № 1 2015-03-11 10:50:00
Протокол № 2 2015-02-23 14:00:00
Решение класиране 2015-04-06 13:00:00
Класиране 2015-04-15 10:50:00
Договор № 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 09:00:00
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:57:13
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 16:14:53
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 16:16:05
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-12-20 15:50:00
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 17:31:21
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-02-18 11:05:00
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-19 09:05:00
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-16 10:10:00
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-17 08:25:00
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 09:05:00
Плащане по договор №: 77/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-09-12 12:10:00
Договор № 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:00:00
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:55:51
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 16:10:44
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 16:13:11
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-12-20 14:50:00
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 17:28:28
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-02-17 10:45:00
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-19 10:45:00
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-16 09:05:00
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-17 09:05:00
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 08:25:00
Плащане по договор №: 76/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-09-12 12:05:00
Договор № 75/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:00:00
Договор № 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:00:00
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:06:22
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:19:12
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:19:32
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 16:41:38
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-19 13:30:00
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-17 09:45:00
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-17 08:20:00
Плащане по договор №: 74/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-14 10:40:00
Договор № 73/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:10:00
Плащане по договор №: 73/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:25:49
Договор № 72/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:10:00
Плащане по договор №: 72/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-12 13:27:24
Плащане по договор №: 72/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-12-20 16:00:00
Плащане по договор №: 72/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 17:34:40
Плащане по договор №: 72/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-16 12:30:00
Плащане по договор №: 72/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 09:15:00
Договор № 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:15:00
Плащане по договор №: 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:43:51
Плащане по договор №: 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:36:11
Плащане по договор №: 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:36:37
Плащане по договор №: 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-18 09:25:00
Плащане по договор №: 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-17 13:40:00
Плащане по договор №: 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 08:20:00
Плащане по договор №: 71/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-09-12 09:25:00
Договор № 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:20:00
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:46:11
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:48:23
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:48:41
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-12-20 09:30:00
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-20 10:16:38
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-02-18 13:40:00
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-18 10:35:00
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-17 14:20:00
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-17 12:40:00
Плащане по договор №: 70/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 08:25:00
Договор № 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 11:00:00
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:47:57
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:54:40
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:55:03
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-20 10:17:28
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-02-18 09:45:00
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-19 10:35:00
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-10 13:55:00
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-17 12:00:00
Плащане по договор №: 69/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 08:30:00
Договор № 68/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:20:00
Плащане по договор №: 68/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 17:44:00
Плащане по договор №: 68/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-19 14:10:00
Плащане по договор №: 68/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-14 14:50:00
Договор № 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:25:00
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 09:50:19
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 15:58:10
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 16:01:06
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-11 16:01:26
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-12-20 09:25:00
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 17:16:26
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-02-18 12:45:00
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-19 09:55:00
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-17 13:45:00
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-17 12:20:00
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 08:30:00
Плащане по договор №: 67/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-09-12 09:50:00
Договор № 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:45:00
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 10:03:04
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-12 13:22:14
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-12 13:22:48
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-12-20 15:55:00
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 17:32:49
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-02-18 15:10:00
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-19 11:25:00
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-17 16:00:00
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-17 08:05:00
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 09:10:00
Плащане по договор №: 81/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-09-12 12:20:00
Договор № 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-05-19 10:45:00
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-09-12 15:07:41
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-12 15:27:51
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-11-12 15:29:15
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2015-12-20 16:10:00
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-01-19 17:40:19
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-02-18 16:15:00
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-04-18 16:10:00
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-05-16 14:05:00
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-07-14 14:40:00
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-08-15 09:40:00
Плащане по договор №: 82/19.05.2015 г. От дата: 2015-05-19 2016-09-12 13:35:00

<-- Обратно към поръчки