Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Асеновград ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-05-23 12:53:45
№ 20190523Rzat2652467

Описание:

Периодични доставки след предварителна заявка по вид и количество на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД.Консумативите са групирани в 5 обособени позиции: ОП №1- Общи консумативи; ОП № 2 - Консумативи за хемодиализа; ОП № 3 - Хирургичен шевен материал, ОП № 4 - Рентгенови филми, мамографски филми, ОП № 5 - Диализни разтвори.ІІ. Други условия: 1. Оценяването ще се извършва по отделни номенклатурни единици. Ще се допускат до участие и кандидати, които не предлагат оферта за всички номенклатурни единици.2. Възложителят няма да допуска до участие кандидати, с които е имал предходни договорни отношения за доставка на медицински консумативи, по които е имало неизпълнение, свързано  с  откази за доставка на оферираните медицински консумативи  и/или нарушаване на уговорените срокове за доставка. 3.Срокът  на годност на предлаганите медицински консумативи следва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя към датата на всяка доставка


Документи
58112019231305_Документация консумативи МБАЛ Асеновград.docx
58252019231305_Приложение № 1 Техническа спецификация - 2019.xls

ПубликацияДата
ЕЕДОП файл / espd-request / 2019-05-23 14:07:00
Разяснение 1 2019-06-07 14:23:00
ЕЕДОП файл / espd-request / neu 2019-06-07 14:25:00
Разяснение 2 2019-06-19 16:15:00
Протокол № 1 и Протокол № 2 2005-01-01 05:01:00
Протокол № 3 2005-01-01 07:30:00
Протокол № 3 2019-07-22 15:18:00
Решение за класиране и определяне на изпърнител 2019-08-05 14:36:00
Приложение № 1 2019-08-05 14:40:00
Приложение №2 2019-08-05 14:40:00
Приложение № 5 2019-08-05 14:42:00
Доклад 2019-08-05 14:42:00
Приложение № 3 2019-08-05 14:44:00
Приложение № 4 2019-08-05 14:44:00

<-- Обратно към поръчки