Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ Периодична доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-01-01 00:00:00
№ 20141103XPMf2119035

Описание:ПубликацияДата
Договор № 128/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 15:05:00
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 15:54:13
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 15:54:43
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2015-01-20 17:21:58
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2015-05-20 14:45:01
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2015-06-20 23:30:35
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2015-08-20 21:14:14
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2015-09-12 09:53:26
Плащане по договор №: 128/14 От дата: 2014-08-28 2015-11-11 16:04:02
Договор № 129/14 От дата: 2014-08-29 2014-11-14 15:05:00
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-01-20 17:38:46
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-02-19 15:40:06
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-05-20 16:14:53
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-06-20 23:52:28
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-06-20 23:54:06
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-08-20 21:25:17
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-09-12 10:06:46
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-11-12 15:10:37
Плащане по договор №: 129/14 От дата: 2014-08-29 2015-11-12 15:12:17
Договор № 130/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 15:05:00
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 16:26:41
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 16:28:07
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 16:29:02
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-01-20 17:34:23
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-02-19 15:36:56
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-04-20 17:20:00
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-05-20 16:13:24
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-06-20 23:43:12
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-06-20 23:45:53
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-07-17 17:05:19
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-08-20 21:21:52
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-09-12 10:04:08
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-11-12 13:23:50
Плащане по договор №: 130/14 От дата: 2014-08-28 2015-11-12 13:25:18
Договор № 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 15:05:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-01-20 17:55:54
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-02-19 16:05:59
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-05-20 16:28:33
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-06-21 00:06:55
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-06-21 00:09:08
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-07-17 17:10:45
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-08-20 21:37:18
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-09-12 15:11:09
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-11-12 15:32:29
Плащане по договор №: 131/14 От дата: 2014-08-28 2015-11-12 15:33:18
Договор № 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-11-14 15:06:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-11-19 16:25:37
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-11-19 16:26:28
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-01-20 17:48:22
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-02-19 15:58:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-04-20 17:30:00
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-05-20 16:23:37
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-06-20 23:59:18
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-06-21 00:01:14
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-07-17 17:09:14
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-08-20 21:35:07
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-09-12 15:02:32
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-11-12 15:16:59
Плащане по договор №: 133/14 От дата: 2014-11-28 2015-11-12 15:24:35
Договор № 135/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 15:06:00
Плащане по договор №: 135/14 От дата: 2014-08-28 2015-01-20 17:44:01
Плащане по договор №: 135/14 От дата: 2014-08-28 2015-08-20 21:34:02
Договор № 136/14 От дата: 2014-09-04 2014-11-14 15:06:00
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2014-11-14 16:42:50
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2014-11-14 16:43:20
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-01-20 17:54:46
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-02-19 16:03:24
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-05-20 16:27:11
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-06-21 00:03:02
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-06-21 00:05:00
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-08-20 21:36:14
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-09-12 15:08:58
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-10-20 16:30:52
Плащане по договор №: 136/14 От дата: 2014-09-04 2015-11-12 15:31:09
Договор № 137/14 От дата: 2014-08-28 2014-11-14 15:06:00
Плащане по договор №: 137/14 От дата: 2014-08-28 2015-01-20 17:40:16
Плащане по договор №: 137/14 От дата: 2014-08-28 2015-05-20 16:17:20
Плащане по договор №: 137/14 От дата: 2014-08-28 2015-07-17 17:06:30
Плащане по договор №: 137/14 От дата: 2014-08-28 2015-09-12 14:55:49
Договор № 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 15:06:00
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:44:24
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:44:49
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:45:59
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:46:32
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:47:08
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:48:07
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:48:35
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:49:35
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:50:35
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:51:03
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:53:18
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:54:58
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:56:03
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:58:27
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 16:59:32
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:00:39
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:01:17
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:02:08
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:02:43
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:05:31
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:06:01
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:06:24
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:08:12
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:09:04
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:09:33
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-11-14 17:10:00
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-01-20 17:59:10
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-02-19 16:16:54
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-04-20 21:20:00
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-05-20 16:30:27
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-06-21 00:10:51
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-06-21 00:13:00
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-07-17 17:11:00
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-08-20 21:38:06
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-08-20 21:40:54
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-09-12 15:12:47
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-11-12 15:34:25
Плащане по договор №: 138/14 От дата: 2014-09-03 2015-11-12 15:37:00

<-- Обратно към поръчки