Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “МБАЛ – Асеновград” ЕООД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-01-01 00:00:00
№ 20141103anxE2088937

Описание:ПубликацияДата
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 208/11.07.2017г. на кандидатите в обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински консумативи след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ 2017-07-12 11:38:00
Договор № 69/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-03 10:34:31
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-02-19 15:23:04
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-04-21 21:19:00
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-05-20 14:47:11
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 23:32:00
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 23:33:28
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-08-20 21:15:18
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-09-12 09:54:45
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-11-11 16:07:44
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-11-11 16:08:30
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2016-01-19 17:23:36
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2016-02-18 10:25:00
Плащане по договор №: 69/14 От дата: 2014-04-02 2016-04-19 10:40:00
Договор № 70/14 От дата: 2014-04-03 2014-11-03 10:45:04
Плащане по договор №: 70/14 От дата: 2014-04-03 2014-11-14 15:27:38
Плащане по договор №: 70/14 От дата: 2014-04-03 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 70/14 От дата: 2014-04-03 2015-01-20 17:14:46
Плащане по договор №: 70/14 От дата: 2014-04-03 2015-02-19 15:14:48
Плащане по договор №: 70/14 От дата: 2014-04-03 2015-05-20 14:12:18
Плащане по договор №: 70/14 От дата: 2014-04-03 2015-08-20 21:46:35
Договор № 71/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-03 10:46:29
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 15:50:55
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 15:52:52
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2015-01-20 17:20:25
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2015-02-19 15:19:39
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2015-05-20 14:33:02
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2015-08-20 21:12:09
Плащане по договор №: 71/14 От дата: 2014-04-02 2015-09-12 09:51:02
Договор № 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:55:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:13:47
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:18:09
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:19:02
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:19:47
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:20:19
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:23:51
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:21:54
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:24:45
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:25:53
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 15:43:40
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 15:47:14
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 15:48:10
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 15:48:55
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 15:49:45
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 15:50:58
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 16:00:26
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 16:02:10
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-19 16:04:44
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2015-01-20 17:31:38
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2015-04-20 17:20:00
Плащане по договор №: 72/14 От дата: 2014-04-02 2015-05-20 16:08:16
Договор № 73/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:55:00
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 17:14:51
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-01-20 18:02:42
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-02-19 16:28:42
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-04-20 17:20:00
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-05-20 16:34:45
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-21 00:18:12
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-21 00:19:43
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-07-17 17:22:05
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-08-20 21:44:19
Плащане по договор №: 73/14 От дата: 2014-04-02 2015-10-20 16:31:40
Договор № 74/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:55:00
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-01-20 16:59:00
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-02-19 14:42:35
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-05-20 13:31:54
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 22:57:11
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 22:58:49
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-07-17 16:57:00
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-08-20 20:51:06
Плащане по договор №: 74/14 От дата: 2014-04-02 2015-09-12 08:53:24
Договор № 75/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:56:00
Договор № 76/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:56:00
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:58:00
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:53:02
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 15:01:52
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-01-20 16:51:49
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-02-19 14:38:13
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-05-20 11:17:10
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 22:55:06
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 22:55:56
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-07-17 16:41:00
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-08-20 20:48:15
Плащане по договор №: 76/14 От дата: 2014-04-02 2015-09-10 15:56:57
Договор № 77/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:56:00
Плащане по договор №: 77/14 От дата: 2014-04-02 2015-04-20 21:40:00
Плащане по договор №: 77/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 23:51:01
Плащане по договор №: 77/14 От дата: 2014-04-02 2015-08-20 21:24:25
Договор № 78/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:56:00
Плащане по договор №: 78/14 От дата: 2014-04-02 2015-02-19 16:00:35
Плащане по договор №: 78/14 От дата: 2014-04-02 2015-04-20 17:25:00
Договор № 79/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:56:00
Плащане по договор №: 79/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 15:21:39
Плащане по договор №: 79/14 От дата: 2014-04-02 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 79/14 От дата: 2014-04-02 2015-01-20 17:11:09
Плащане по договор №: 79/14 От дата: 2014-04-02 2015-02-19 15:07:59
Договор № 80/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:56:00
Договор № 81/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:57:00
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:06:10
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:08:09
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 16:08:53
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-01-20 17:25:57
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 23:35:22
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-06-20 23:37:04
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-08-20 21:16:51
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-09-12 09:58:10
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-11-11 16:16:53
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-11-11 16:17:09
Плащане по договор №: 81/14 От дата: 2014-04-02 2015-12-20 15:49:00
Договор № 84/14 От дата: 2014-04-02 2014-11-14 14:57:00

<-- Обратно към поръчки