Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ-Асеновград ЕООД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-04-12 00:00:00
№ 20141204koul2156152

Описание:ПубликацияДата
публична покана 2015-03-13 10:00:00
Договор № 97/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-04 14:17:00
Плащане по договор №: 97/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 97/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Договор № 98/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-04 14:19:00
Договор № 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-04 14:25:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 09:50:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2015-01-20 17:57:13
Плащане по договор №: 99/13 От дата: 2013-07-19 2015-02-19 16:10:08
Договор № 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-04 14:25:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2015-01-20 17:53:49
Плащане по договор №: 100/13 От дата: 2013-07-19 2015-02-19 15:55:25
Договор № 105/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-04 14:27:00
Плащане по договор №: 105/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 105/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 105/13 От дата: 2013-07-19 2014-12-19 10:00:00
Плащане по договор №: 105/13 От дата: 2013-07-19 2015-01-20 17:51:55
Плащане по договор №: 105/13 От дата: 2013-07-19 2015-02-19 16:01:34

<-- Обратно към поръчки