Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-18 09:57:40
№ 20150618Ocrq2264309

Описание:

Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД


Документи
01212015181006_номенклатура окончателна 2015g.xlsx
01322015181006_Приложение 2 условия за участие.doc
01382015181006_приложение №3 образец оферта.doc
01432015181006_Приложение №5 проекто договор.doc
01492015181006_Приложение № 4 Образец декл.doc

ПубликацияДата
Разяснение 2015-06-29 10:00:00
Протокол № 1 2015-08-04 14:00:00
Протокол № 2 2015-08-10 13:00:00
Протокол № 3 от 24.08.2015 г. 2015-08-24 14:00:00
Протокол № 4 от 28.08.2015 г. 2015-08-28 14:00:00
Решение класиране 2015-08-28 14:00:00
Приложение № 1 класиране 2015-08-28 14:00:00
Договор № № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2015-10-05 09:00:00
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2015-12-20 16:00:00
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:39:30
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-02-18 16:05:00
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-04-18 16:15:00
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-05-11 13:40:00
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-07-17 12:35:00
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-08-15 09:35:00
Плащане по договор №: № 120/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-09-12 13:35:00
Договор № № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2015-10-05 09:00:00
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2015-12-20 14:25:00
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-01-19 16:40:50
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-02-18 14:30:00
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-04-19 13:35:00
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-05-17 09:40:00
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-07-17 12:05:00
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-08-14 10:40:00
Плащане по договор №: № 123/28.09.2015 От дата: 2015-09-28 2016-09-12 09:00:00
Договор № № 122/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2015-10-05 09:00:00
Плащане по договор №: № 122/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2015-12-20 10:00:00
Плащане по договор №: № 122/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:22:11
Плащане по договор №: № 122/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-02-18 14:05:00
Плащане по договор №: № 122/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-05-16 08:50:00
Плащане по договор №: № 122/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-07-17 13:00:00
Договор № № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2015-10-05 09:00:00
Плащане по договор №: № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2015-12-20 16:00:00
Плащане по договор №: № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:35:20
Плащане по договор №: № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-02-18 14:10:00
Плащане по договор №: № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-04-18 16:40:00
Плащане по договор №: № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-05-16 08:45:00
Плащане по договор №: № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-07-17 10:05:00
Плащане по договор №: № 121/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-09-12 13:05:00
Договор № № 124/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2015-10-05 09:00:00
Плащане по договор №: № 124/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:43:21
Плащане по договор №: № 124/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-02-18 16:45:00
Плащане по договор №: № 124/28.09.2015 г. От дата: 2015-09-28 2016-07-15 11:55:00
Договор № № 126/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-10-05 09:00:00
Плащане по договор №: № 126/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-12-20 16:05:00
Плащане по договор №: № 126/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:38:24
Плащане по договор №: № 126/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-08-15 09:25:00
Договор № № 127/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2015-10-05 10:00:00
Плащане по договор №: № 127/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2015-12-20 16:00:00
Плащане по договор №: № 127/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2016-04-18 16:20:00
Плащане по договор №: № 127/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2016-07-14 13:30:00
Плащане по договор №: № 127/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2016-09-12 10:25:00
Договор № № 128/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2015-10-05 09:25:00
Плащане по договор №: № 128/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2015-12-20 16:00:00
Плащане по договор №: № 128/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2016-01-19 17:36:08
Плащане по договор №: № 128/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2016-07-15 09:05:00
Плащане по договор №: № 128/30.09.2015 Г. От дата: 2015-09-30 2016-09-12 09:30:00
Договор № № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-10-05 09:05:00
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-12-20 16:05:00
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:41:08
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-02-18 16:25:00
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-04-19 15:15:00
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-05-17 13:05:00
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-07-18 12:20:00
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-08-15 09:45:00
Плащане по договор №: № 118/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-09-12 13:40:00
Договор № № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-10-05 10:00:00
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-12-20 16:00:00
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:33:47
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-02-18 15:25:00
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-04-19 13:40:00
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-05-17 08:55:00
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-07-17 13:25:00
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-08-15 09:15:00
Плащане по договор №: № 119/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-09-12 12:25:00
Договор № № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-10-05 10:00:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2015-12-20 16:10:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-01-19 17:42:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-02-18 16:35:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-03-02 10:15:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-05-17 13:55:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-07-15 12:45:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-08-15 09:45:00
Плащане по договор №: № 117/28.09.2015 Г. От дата: 2015-09-28 2016-09-12 13:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:42:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:43:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:44:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:46:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:46:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:47:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:47:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:48:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:48:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медикаменти след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ ЕООД 2015-09-30 11:49:00

<-- Обратно към поръчки