Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-11 13:04:32
№ 20170511kpil2470472

Описание:

Периодични доставки след предварителна заявка по вид и количество на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД.Консумативите са групирани в 5 обособени позиции: ОП №1- Общи консумативи; ОП № 2 - Консумативи за хемодиализа; ОП № 3 - Хирургичен шевен материал, ОП № 4 - Рентгенови филми, мамографски филми, ОП № 5 - Диализни разтвори.ІІ. Други условия: 1. Оценяването ще се извършва по отделни номенклатурни единици. Ще се допускат до участие и кандидати, които не предлагат оферта за всички номенклатурни единици.2. Възложителят няма да допуска до участие кандидати, с които е имал предходни договорни отношения за доставка на медицински консумативи, по които е имало неизпълнение, свързано  с  откази за доставка на оферираните медицински консумативи  и/или нарушаване на уговорените срокове за доставка. 3.Срокът  на годност на предлаганите медицински консумативи следва да бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя към датата на всяка доставка


Документи
18282017111305_Документация консумативи МБАЛ Асеновград.docx
18402017111305_ЕЕДОП - Приложение 1 (1).doc
18502017111305_Приложение № 7- 2017.xls
19092017111305_обявление.fed
19272017111305_решение.fed

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-06-06 14:26:00
Отговор на въпрос 2017-06-06 14:27:00
Протокол № 1 и № 2 2017-06-22 13:46:00
Протокол № 3 от 26. 06. 2017 и Протокол № 4 от 5. 07. 2017 г. 2017-07-05 13:23:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 208/11.07.2017г. на кандидатите в обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински консумативи след предварителна заявка по приложена спецификация за нуждите на “МБАЛ – Асеновград “ 2017-07-12 12:18:00
Решение за изменение 2017-07-19 14:40:00

<-- Обратно към поръчки