Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-12-01 14:45:00
№ 20171201jMeW2524031

Описание:

Процедурата цели да избере доставчик на нетна електрическа енергия  и координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.


Документи
58432017011412_документация и образци.doc
58552017011412_Приложение № 1 към раздел IV.xls
02422017011512_решение за откриване на процедура.pdf

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация 2018-01-02 15:00:00
Протокол № 1 2018-01-12 13:51:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2018-01-12 13:55:00
Протокол № 2 2018-01-26 13:49:00
Доклад на комисията по чл. 103 от ЗОП 2018-01-26 13:53:00
Решение обявяване на класиране и определяне на изпълнител 2018-01-26 13:54:00
договор за възлагане на обществена поръчка 2018-03-22 14:15:00

<-- Обратно към поръчки