Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на медицински консумативи след предварителна заявка по приложена спецификация.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-05-09 15:15:59
№ 20180509OhkR2551593

Описание:

Периодични доставки след предварителна заявка по вид и количество на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД. 

Консумативите са групирани в 5 обособени позиции: ОП №1- Общи консумативи; ОП № 2 - Консумативи за хемодиализа; ОП № 3 - Хирургичен шевен материал, ОП № 4 - Рентгенови консумативи, ОП № 5 - Диализни разтвори. 


Документи
18212018091505_Документация консумативи МБАЛ Асеновград.docx
18352018091505_Приложение № 7- 2018.xls
18502018091505_ЕЕДОП - Приложение 1 (1).doc

ПубликацияДата
Разяснение 2018-05-25 13:24:00
Разяснение 2018-05-29 15:41:00
Разяснение 2018-06-05 11:33:00
Разяснение 2018-06-15 11:03:00
Протокол № 1 и Протокол № 2 2018-06-27 14:59:00
Протокол № 2 2018-06-28 15:20:00
Протокол № 3 от 2. 07. 2018 2018-07-02 13:51:00
Протокол № 4 от 9. 07. 2018 2018-07-09 16:25:00
Писмо за обосновка по чл. 72 ЗОП 2018-07-30 13:52:00
Протокол № 4-А от 12.07.2018 г. 2018-08-06 12:38:00
Протокол № 5 от 30.07.2018 г. 2018-08-06 12:39:00
Протокол № 6 от 06.08.2018 г. 2018-08-06 15:05:00
Решение за обявяване на класиране и определяне на изпълнител съгласно заповед № 209 от 06.08.2018 г. 2018-08-06 15:07:00
Приложения към решение за класиране 2018-08-06 15:08:00

<-- Обратно към поръчки