Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-02 12:37:38
№ 20181102fNmP2604215

Описание:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“


Документи
57552018021311_Решение.pdf
58122018021311_Обявление.pdf
58192018021311_DOKUMENTACIA.docx

ПубликацияДата
ЕЕДОП файл / espd-request / 2018-11-08 15:32:00
eЕЕДОП PDF файл / espd-request / 2018-11-08 15:33:00
обявление за изменение или допълнителна информация 2018-11-15 13:11:00
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно срока за подаване на оферти 2018-12-18 13:05:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-01-07 13:08:00
Протокол № 1 2019-01-25 12:46:00
Протокол № 2 2019-01-25 12:47:00
Доклад 2019-01-25 12:50:00
Решение за обявяване на класиране и определяне на изпълнител 2019-01-25 13:10:00
договор за възлагане на обществена поръчка 2019-03-18 13:10:00
допълнително споразумение 2019-03-18 13:11:00

<-- Обратно към поръчки