Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД .

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-08-09 11:07:53
№ 20190809tEZL2688614

Описание:

Периодични доставки след предварителна заявка по вид и количество на медикаменти по приложена спецификация за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД за срок от 12 месеца.Предмет на поръчката са общо 483 номенклатурни единици от различни медикаменти, подробно описани  в техническа спецификация.


Документи
32052019091108_Документация медикаменти 2019.docx
32212019091108_номенклатура медикаменти 2019г.xlsx
33052019091108_решение.fed
33352019091108_обявление.fed

ПубликацияДата
ЕЕДОП файл / espd-request / 2019-08-09 11:59:00
Техиническа спецификация - допълнена 2019-08-13 14:51:00
Разяснение 1 2019-09-03 12:15:00
Протокол № 1 2019-09-17 14:41:00
Протокол № 2 2019-09-17 14:42:00
Доклад 2019-10-14 14:41:00
Решение за класиране и определяне на изпърнител 2019-10-14 14:43:00
Приложение № 1 Класиране 2019-10-14 14:44:00

<-- Обратно към поръчки