Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-12-20 12:39:36
№ 20191220jKFt2738491

Описание:

Процедурата цели да избере доставчик на нетна електрическа енергия  и координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.

Доставчикът трябва да достави на Възложителя нетна електрическа енергия за обект на ниско напрежение и да го включи в балансираща група като непряк член, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на Комисията за енергийно и водно регулиране. Също така участникът трябва да извършва администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор и да поеме евентуалните разходи за небаланси.


Документи
38112019201112_документация и образци.doc
38352019201112_Приложение № 1 към раздел IV.xls
40162019201212_Обявление ел.енергия.pdf
40402019201212_Решение ел.енергия.pdf
50262019201212_espd-request.zip

ПубликацияДата
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 2019-12-27 13:50:00
документация за обществена поръчка и образци на документи след промяна 2019-12-27 13:51:00
Протокол № 1 2020-01-20 15:49:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-01-20 15:50:00
Протокол № 2 2020-01-28 11:48:00
Доклад 2020-01-28 11:49:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2020-01-28 11:51:00
Прекратяване 2020-02-21 15:20:00

<-- Обратно към поръчки