Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ-АСЕНОВГРАД” ЕООД”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-08-25 13:34:29
№ 20200825XBcA2814751

Описание:

Доставчикът трябва да достави за обект на Възложителя нетна електрическа енергия и да го включи в балансираща група като непряк член, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на Комисията за енергийно и водно регулиране. Също така участникът трябва да извършва администриране на информационния поток с Електроенергийния системен оператор и да поеме евентуалните разходи за небаланси.


Документи
38212020251308_Обява.pdf
38332020251308_документация.doc
39382020251308_образци.doc
39572020251308_Приложение № 1.xls

ПубликацияДата
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал.3 от ЗОП 2020-08-25 14:56:00

<-- Обратно към поръчки